Táto webová stránka používa súbory cookie.

V informáciách o súboroch cookie sa dozviete, na aké účely používame súbory cookie a ako s nimi zaobchádzať.

Vaše peniaze majú na viac

Investujte s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

ON-LINE PRÍSTUP

Kam idú Vaše peniaze?

Prostredníctvom ETF investujete do stoviek až tisícov spoločností z celého sveta.
Diverzifikácia Vášho portfólia je tak dosiahnutá lacno a efektívne.

Mapa světa s body v různých zemích znázorňující diverzifikaci portfolií

Podieľate sa na svetovom HDP, ktorý dlhodobo rastie.

Investujete do firiem ako je Microsoft, Ford, Toyota, Sony, Nintendo, Mitsubishi, Alibaba, Apple,
Tesla, Louis Vuitton, Siemens, Allianz, Amazon, Google, Johnson & Johnson ...

Portfóliá pre každého

Ikona nastavení

Výber podľa Vašich preferencií

Starostlivo vyberáme a vyhodnocujeme nástroje tak, aby sme dosiahli optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Vybrané nástroje musia byť vysoko likvidné pri čo najnižšej nákladovosti.

Ikona koláčového grafu

Rebalancovanie

Každé portfólio priebežne monitorujeme a optimalizujeme ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery. Akékoľvek odchýlky od žiadúceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

DIVERZIFIKÁCIA PORTFÓLIA

Vývoj hodnoty portfólií

* Uvedené číselné údaje sa týkajú simulovaného výkonu v minulosti. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Tieto hodnoty predstavujú čistý príjem, t. j. návratnosť investorovi mínus všetky poplatky a náklady spojené s nadobudnutím a držbou investičného nástroja.

Zdroj trhových údajov: Bloomberg, výpočty: WOOD Retail Investments a.s.

Návratnosť investora sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku výkyvov výmenných kurzov.
Účinok inflácie sa nezohľadňuje.

VÝNOSYTD1 rok3 roky3 roky5 rokov5 rokovod 2012od 2012
k 30. 04. 2024CelkomCelkomCelkomp. a.Celkomp. a.Celkomp. a.
Konzervatívne4,26 %15,96 %-5,05 %-1,71 %10,52 %2,02 %49,33 %3,17 %
Vyvážené7,17 %21,67 %4,13 %1,36 %27,19 %4,93 %99,02 %5,50 %
Dynamické9,55 %26,37 %11,52 %3,70 %41,82 %7,24 %150,34 %7,40 %
Dividendové**5,43 %12,78 %-0,83 %-0,28 %1,67 %0,33 %41,98 %2,76 %
Živá planéta3,44 %23,60 %16,08 %5,10 %52,36 %8,79 %219,28 %9,45 %

**Dividendové portfólio - hrubý dividendový výnos za posledných 12 mesiacov bol
5,91 % ročne a nie je súčasťou grafu alebo tabuľky, čo na prvý pohľad vizuálne znižuje výnos. Väčšina príjmov však prichádza práve vo forme dividend vyplatených proti zmene ceny portfólia.

Koľko stojí investovanie so ZFP WI?

0 %
Vstupný poplatok
0 %
Výstupný poplatok
Neobmedzené
Maximálna investícia
20 EUR
Minimálna investícia
1,99 % p.a.
Manažérsky poplatok
5
Počet portfólií

Prepojenie ZFP Akadémie s WOOD & Company

Ilustrativní obrázek propojení ZFP Akademie a Wood & Company

WOOD & Company je poprednou českou investičnou skupinou už od roku 1991.
Najväčší obchodník na pražskej burze s prístupom na viac ako 25 svetových trhov a pobočkami v piatich európskych metropolách.
O peniaze sa stará medzinárodným inštitúciám aj desaťtisícom jednotlivcov v Českej republike a Slovenskej republike.

Dôvera a bezpečnosť

Ikona pokladničky prasátka

Poisťujeme Vaše vklady

Hotovostné zostatky vášho portfólia sú vedené na zbernom zákazníckom účte oddelenom od majetku ZFP World Index a sú poistené podľa zákona o bankách a to do výšky 100 tisíc eur.

Ikona trezoru

Strážime prístup k Vašim peniazom

Účty ZFP World Indexu sú chránené proti zneužitiu viacfaktorovou ochranou. Dátová komunikácia s vašim prehliadačom je šifrovaná, naše servery sú zabezpečené, pravidelne zálohované a postupy auditované nezávislou inštitúciou. Všetko podľa najvyšších štandardov finančného odvetvia.

Ikona peněz

Chránime Váš majetok

Do portfólia vyberáme investičné nástroje s ohľadom na možné riziká neplnenia záväzkov ich vydavateľa a straty likvidity. Majetok každého klienta je rovnako ako jeho peniaze vedený oddelene od majetku spoločnosti aj ostatných zákazníkov.

Ikona laptopu

Ochraňujeme Vaše osobné údaje

Kladieme veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Pri spracovaní vašich osobných údajov postupujeme plne v súlade s českou i európskou legislatívou (GDPR). Vaše osobné údaje a dáta nikdy nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou bez vášho súhlasu.

Ikona banky

Všetky procesy stráži Česká národná banka a Slovenská národná banka

ČNB našim partnerom WOOD&Co. udelila licenciu a zo zákona dohliada na ich fungovanie. Kontroluje na mieste aj na diaľku dodržiavanie pravidiel v oblasti obozretnosti a odbornej starostlivosti o klienta a v oblasti prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

FAQ

Vaše najčastejšie otázky

Dokumenty na stiahnutie

Kontakty

Ak sa budete chcieť na čokoľvek spýtať, alebo narazíte na problém, neváhajte napísať či zavolať.

Telefón: +420 222 096 096

E-mail: podpora@wood.cz

On-line prístup: zfp.wood.cz